19 de febrer 2013

El repte d'educar en llibertat

Un bon article de la revista 'Tornaveu'

http://www.tornaveu.cat/revista/el-repte-encara-vigent-deducar-en-llibertat