26 de juny 2020

El poder judicial, bastió del supremacisme lingüístic espanyol