21 d’abril 2020

El Govern espanyol només subvencionarà empreses que presentin projectes d'innovació tecnològica si ho fan en castellà